top of page

Generalforsamling 2020

Opdateret: 16. jul. 2020

Der afholdes ordinær generalforsamling i Kikhavn Dige- og Kystsikringslag

Lørdag den 15. august 2020 kl. 9.00

på Biblioteket (Byrådssalen) Nørregade 61, 3390 Hundested med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning vedrørende det forløbne bestyrelsesår.

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab (1/1 2019-31/12 2019).

4. Bestyrelsens plan for det kommende bestyrelsesår samt målsætning på

længere sigt.

5. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende kalenderår.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7. Valg af suppleant til bestyrelsen.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

Følgende materiale vil være tilgængeligt på www.kikhavn.dk/dige-og-kystsikring:

- Bestyrelsens beretning vedrørende det forløbne bestyrelsessår.

- Regnskab (1/1 2019-31/12 2019).

- Referat fra seneste generalforsamling.

For at få adgang til materialet kræves, at man er registreret som medlem (parthaver) i Kikhavn Dige- og Kystsikringslag. Vælg ’login’ fra forsiden www.kikhavn.dk, tryk ’Tilmeld dig’ og udfyld siden ’Registrering’. Det er vigtigt, at alle felter udfyldes korrekt.

Efter godkendt registrering (max 24 timer) har man via Menu underpunkt ’Digelag (Parthavere)’ adgang til vores fælles dokumenter.

Vi vil fremadrettet benytte de registrerede informationer i vores kommunikation med jer, herunder indkaldelse til fremtidige generalforsamlinger.

For at imødekomme COVID-19 retningslinjer på tidspunktet for generalforsamlingen, vil vi bede om forhåndstilmelding. Dette gøres ved at sende mail til digelag@kikhavn.dk med navn på deltager, adresse og matrikelnummer.

148 visninger1 kommentar

Seneste blogindlæg

Se alle

Stormen Otto har nu lagt sig. Selv om det gik voldsomt til er der ikke registreret skader på ejendomme eller områder, der er oversvømmet omkring Kikhavn. Vores dige- og kystsikring holdt stand :-).

Der afholdes ordinær generalforsamling i Kikhavn Dige- og Kystsikringslag lørdag den 13. august 2022 kl. 9.30 med efterfølgende markering af 100 året for lagets virke kl. 12.00. Generalforsamlingen af

bottom of page