Generalforsamling 2021 i Kikhavn Dige- og Kystsikringslag

Der afholdes ordinær generalforsamling i Kikhavn Dige- og Kystsikringslag


Lørdag den 7. august 2021 kl. 9.00

på Biblioteket (Byrådssalen) Nørregade 61, 3390 Hundested med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning vedrørende det forløbne bestyrelsesår.

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab (1/1 2020-31/12 2020).

4. Bestyrelsens plan for det kommende bestyrelses år samt målsætning på

længere sigt.

5. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende kalenderår.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg som bestyrelsesmedlemmer er:

Jette Egegaard, Michael Alstrøm samt Robert Lentz.

Bestyrelsen foreslår genvalg af alle for en to-årig periode.

7. Valg af suppleant til bestyrelsen.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.


Følgende materiale vil være tilgængeligt senest 2/8 2021 på www.kikhavn.dk/dige-og-kystsikring :

Bestyrelsens beretning vedrørende det forløbne bestyrelsessår.

Regnskab (1/1 2020-31/12 2020).

Referat fra seneste generalforsamling.


For adgang til materialet kræves, at man er registreret som medlem (parthaver) i Kikhavn Dige- og Kystsikringslag. Vælg ’login’ fra forsiden www.kikhavn.dk, tryk ’Tilmeld dig’ og udfyld siden ’Registrering’. Det er vigtigt, at alle felter udfyldes korrekt.

Efter godkendt registrering (max 48 timer) har man via Menu underpunkt ’Digelag (Parthavere)’ adgang til vores fælles dokumenter.


Med venlig hilsen

Leif Christensen


Formand Kikhavn Dige- og Kystsikringslag

Søndersøvej 62, 2820 Gentofte

Telefon +45 2931 0238, e-mail digelag@kikhavn.dk


199 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Ændret tidspunkt for generalforsamlingen

Som følge af bibliotekets 'afspritningsretningslinier' kan vi først få adgang til Borgersalen kl. 10. Vi starter derfor generalforsamlingen kl. 10.10 og ikke som annonceret kl. 9.00. Jeg forventer a