top of page

Generalforsamling 2022 og fejring af 100 året for lagets virke.

Opdateret: 14. apr. 2023

Der afholdes ordinær generalforsamling i Kikhavn Dige- og Kystsikringslag lørdag den 13. august 2022 kl. 9.30 med efterfølgende markering af 100 året for lagets virke kl. 12.00. Generalforsamlingen afholdes på Biblioteket (Byrådssalen) Nørregade 61, 3390 Hundested med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning vedrørende det forløbne bestyrelsesår.

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab (1/1 2021-31/12 2021).

4. Bestyrelsens plan for det kommende bestyrelsesår samt målsætning på

længere sigt.

5. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende kalenderår.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg som bestyrelsesmedlemmer er:

Leif Christensen og Jim Hagemann Snabe

Bestyrelsen foreslår genvalg af begge for en toårig periode.

7. Valg af suppleant til bestyrelsen.

Kaspar Krogh valgtes i 2021 og er derfor ikke på valg.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.


Følgende materiale vil være tilgængeligt senest 5/8 2022 på www.kikhavn.dk/dige-og-kystsikring :


- Bestyrelsens beretning vedrørende det forløbne bestyrelsessår.

- Regnskab (1/1 2021-31/12 2021).

- Referat fra seneste generalforsamling.


For adgang til materialet kræves, at man er registreret som medlem (parthaver) i Kikhavn Dige- og Kystsikringslag. Vælg ’login’ fra forsiden www.kikhavn.dk, tryk ’Tilmeld dig’ og udfyld siden ’Registrering’. Det er vigtigt, at alle felter udfyldes korrekt.

Efter godkendt registrering (max 48 timer) har man via Menu underpunkt ’Digelag (Parthavere)’ adgang til vores fælles dokumenter.


Receptionen kl. 12 for markering af 100 års dagen afholdes ved Landingen for enden af Vester Stræde i Kikhavn by.


175 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page