Renovering af Kikhavn Dige- og Kystsikringsanlæg fra Linesvej i vest til Landingen i øst.

Kære Kikhavnere,

Som I måske allerede har bemærket, er der ved at blive gjort klar til vinterens opdatering af vores kystsikringsanlæg. Arbejdet tager udgangspunkt i nedenstående principskitse med fokus på højde (3,5 m), hældning samt en korrekt konstruktion og forankring.


En væsentlig forudsætning for at arbejdet kan udføres er at maskiner, sten og øvrige materialer kan komme frem til strandarealet på kystsiden af anlægget. Da det ikke er muligt at komme frem gennem Kikhavn by anlægges en kørevej over markerne bag byen (se nedenstående figur). Græsset er nu slået, der hvor vejen skal føres.


Mandag d 28-9 begynder CG Jensen (CGJ), der vil forestå den samlede entreprise, at udlægge jernplader og tirsdag begynder maskinerne at ankomme. Det er aftalt at CGJ opstiller skur på græsarealet vest for jernpladevejen. Her placeres også nogle få campingvogne til brug for overnatning af CG Jensens personale. Selve arbejdet med renovering vil starte 5/10 og forventes afsluttet ultimo november afhængig af vejr og vind.

Spodsbjergstien vil ikke blive lukket, men det må forventes, at trafikken forbi kørevejen periodevis vil blive berørt. Det tilrådes derfor at benytte bagvejen via Lines vej ud af området.

Det kan næppe undgås, at arbejdet medfører en del støj. Vi har aftalt med CGJ, at der kun må arbejdes på hverdage i tidsrummet 7-18. Vi håber på jeres forståelse.

Kontaktpersoner i byggeperioden vil være CG Jensen:

Gert Askholm tlf. 20234160 Claus Brock tlf. 40107024

Kikhavn Dige og Kystsikringslag:

Jette Egegaard tlf. 40511801

Leif Christensen tlf. 29310238

543 visninger1 kommentar

Seneste blogindlæg

Se alle

Generalforsamling 2021 i Kikhavn Dige- og Kystsikringslag

Der afholdes ordinær generalforsamling i Kikhavn Dige- og Kystsikringslag Lørdag den 7. august 2021 kl. 9.00 på Biblioteket (Byrådssalen) Nørregade 61, 3390 Hundested med følgende dagsorden: 1. Valg a

Ændret tidspunkt for generalforsamlingen

Som følge af bibliotekets 'afspritningsretningslinier' kan vi først få adgang til Borgersalen kl. 10. Vi starter derfor generalforsamlingen kl. 10.10 og ikke som annonceret kl. 9.00. Jeg forventer a