top of page

KIKHAVN DIGE- OG KYSTSIKRINGSLAG

Digelag Kikhavn.jpg

Kikhavn Dige- og Kystsikringslag


Laget er oprindelig etableret ved en landvæsenskommissionskendelse af 24. september 1923 efter en stormflodskatastrofe nytårsnat 1921/22, hvor havets vand skyllede flere km ind over Halsnæs – efter sigende helt ind til Torup kirke. Senere landvæsenskommissioner har ændret lidt på lagets vedtægter, senest i 1976.
 
Efter vedtægterne skal laget sikre kystlinien mod tilbagetrækning og beskytte lavtliggende områder mod oversvømmelse. Vedtægterne indeholder en liste over de ejendomme som er interesserede i lagets kystbeskyttelsesanlæg med angivelse af de partstal der lægges til grund ved fordelingen af udgifterne på de enkelte lodsejere (Partsfortegnelse).
 
Bidragene opkræves ved kommunens foranstaltning sammen med ejendomsskatterne. Partstallet for den enkelte ejendom er afhængigt af dens areal, benyttelse, afstand fra havet og højde over havet.
 
Det er Halsnæs Kommune, der er tilsynsførende myndighed for lagets arbejde, kystsikringsfagligt bistået af Kystdirektoratet i Lemvig. Det nuværende lovgrundlag for lagets funktion og opgaver findes i ”Lov om kystbeskyttelse” der trådte i kraft den 1. juli 1988.

Dige- og kystbeskyttelse

Alle taler om klimaændringer og dets betydning for ekstreme vejrforhold og stigende vandstand. Du kan læse mere om kystbeskyttelse/coastal protection under links. Her kan du læse om betydningen af klimaændringer og på Kystdirektoratets side, at kun få områder i Danmark er af national interesse at beskytte. Resten er afhængig af, at private ejere og parthavere gør en indsats for at beskytte Danmark. 

Danmark består af 7.500 km kyststrækning. Heraf beskytter Kikhavn Dige- og Kystsikringslag de ca. 3 km. På trods af, at det kun er en lille del, så har det fortsat stor betydning, eftersom digebrud kan få store konsekvenser langt ind i landet.

Læs mere om vores arbejde med kystbeskyttelse Renovering af Kikhavn Dige- og Kystsikringsanlæg fra Linesvej i vest til Landingen i øst.

Kontakt

Ved spørgsmål til opgaverne omkring dige- og kystsikring eller til laget skriv gerne til Kontakt

Login for parthavere

Er du parthaver af Kikhavn Dige- og Kystsikringslag bør du anmode om login til området for partshavere da Indkaldelse til ordinær generalforsamling kun udsendes elektronisk til tilmeldte parthavere.

 

Bag login finder du yderligere information som f.eks. seneste status på arbejdet med dige- og kystsikring, rapporter over kystsikring, referater af ordinære generalforsamlinger samt status på projektet Nordkystens Fremtid.

 

Skriv gerne til Kontakt.

Bestyrelse

Leif Christensen, formand

Jim Hagemann Snabe

Michael Alstrøm

Jette Egegaard

Robert Lentz

Kasper Krogh, suppleant

Vedtægter

Vedtægter kan downloades her som pdf-fil: Vedtægter for Kikhavn Dige- og Kystsikringslag

Dige konstruktion.png
bottom of page