top of page

OM KIKHAVN 

OmKikhavn_lang.jpg

Velkommen til Kikhavn


Kikhavn er en gammel fiskerby og landsby på nordsiden af Halsnæs i Nordsjælland. Byen ligger ud til Kattegat; ca. 3 km nordøst for Hundested. De mange store gul- og hvidkalkede, stråtækte gårde og huse vidner om en tid, hvor kombinationen af landbrug og fiskeri var med til at sikre indbyggerne et ganske godt liv.

Kikhavn står i dag som for godt 200 år siden. Utroligt men sandt. Byen har på mirakuløs vis modstået ildebrande, havets rasen og turisme. For at bevare Kikhavns enestående karakter og særlige stemning for eftertiden, beder byen besøgende respektere nogle få forholdsregler:

Bilkørsel gennem byens snævre, kringlede stræder er af gode grunde ikke tilladt. Parkér bilen på P-pladsen lige udenfor byen og oplev Kikhavn til fods.

Vær med til at værne om det kostbare dige- og kystsikringsanlæg, som beskytter byen mod stormflodskatastrofer. Benyt kun de anlagte stier og overgange. Fjern ikke sand, sten, beplantning mv. fra stranden og anlæggene. Det er naturligvis forbudt.

Undlad brug af åben ild i nærheden af Kikhavns fine, gamle og meget brandbare, stråtækte gårde og huse.

Velkommen til Kikhavn – en levende landsby ved Kattegatkysten på Halsnæs!

Historie

Læs også gerne dette inklæg på kikhavn.dk om Kikhavns historie.

OmKikhavn_kvadrat.jpg
bottom of page