top of page

VEJLAUGET KATTEGATVEJEN ØST

Kattegatvejen_lang.jpg

Vejlauget Kattegatvejen Øst 

Vejlauget Kattegatvejen Øst blev etableret i 1998, og medlemskab kan erhverves af alle, der har vejret til den private grusvej fra Kattegatvejen nr. 32 til vendepladsen ved nr. 76.

 

Vejlaugets formål er at vedligeholde det relevante vejstykke "som en smal grusvej med karakter af markvej, uden kantsætning, vejkloakering og belysning. Vejlauget varetager i øvrigt i enhver henseende medlemmernes interesse vedrørende vejforholdene".

Samtlige beboere langs vejen og sidevejene, både fastboende og sommerhusejere, er medlemmer af Vejlauget og deltager aktivt i sammenholdet. Samarbejdet tager form især omkring en fælles vedligeholdelse af vejen. Mindst én gang om året arrangeres en fælles arbejdslørdag, som afsluttes med en efterhånden traditionel frokost for medlemmerne på sammenskudsbasis. Vejlauget virker også som et socialt netværk, hvor man ser efter hinandens huse, introducerer nye ejere og hjælper hinanden i øvrigt i en lang række praktiske og juridiske henseender.

Bestyrelse og kontakt 
Robert Lentz, formand
Bjarne Linnesø

Karsten Poulsen
Birgitte Hagemann Snabe 

Kontakt: vejlaugetkattegatvejen@gmail.com

Vedtægter

Vedtægter kan downloades her som pdf-fil: Vedtægter for Vejlauget Kattegatvejen

Kattegatvejen_kvadrat.jpg
bottom of page