top of page
  • Forfatters billedeArne

Helhedsplan for fremtidssikring af Kikhavn kystbeskyttelse

Opdateret: 3. dec. 2019

Digelaget ønskede efter stormen Bodil en overordnet plan for renovering og vedligeholdelse af Kikhavns kystsikringsanlæg (bølgebrydere, skråningsbeskyttelse og diger). Blandt flere konsulenthuse valgte bestyrelsen NIRAS som rådgiver, der i tæt samarbejde med bestyrelsen udviklede vores Helhedsplan.

“Lodsejernes værdi skal sikres ved at anlægget kan modstå den store storm. Dige-anlægget (inklusive bølgebrydere) skal udbygges på en økonomisk forsvarlig måde, så anlægget kan håndtere normale storme med minimalt reparationsbehov ...”

Med udgangspunkt i en detaljeret inspektion blev anlæggets robusthed fra Linesvej i vest til Graastensvej i øst kortlagt og der blev udarbejdet forslag til forbedringer. Efterfølgende er de mest kritiske strækninger (D,F og G) renoveret. Der udestår fortsat renovering eller optimering af strækningerne A – C, E og H. Bestyrelsen har ansøgt kommunen om tilladelse til renovering af strækningerne A og B i vinteren 2020.For nærværende kan anlægget modstå en 30 års stormhændelse.178 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Generalforsamling 2023 i Kikhavn Dige- og Kystsikringslag

Der afholdes ordinær generalforsamling i Kikhavn Dige- og Kystsikringslag søndag den 6. august 2023 kl. 9.30. Generalforsamlingen afholdes på Biblioteket (Byrådssalen) Nørregade 61, 3390 Hundested med

Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page