top of page
  • Forfatters billedeArne

Helhedsplan for fremtidssikring af Kikhavn kystbeskyttelse

Opdateret: 3. dec. 2019

Digelaget ønskede efter stormen Bodil en overordnet plan for renovering og vedligeholdelse af Kikhavns kystsikringsanlæg (bølgebrydere, skråningsbeskyttelse og diger). Blandt flere konsulenthuse valgte bestyrelsen NIRAS som rådgiver, der i tæt samarbejde med bestyrelsen udviklede vores Helhedsplan.

“Lodsejernes værdi skal sikres ved at anlægget kan modstå den store storm. Dige-anlægget (inklusive bølgebrydere) skal udbygges på en økonomisk forsvarlig måde, så anlægget kan håndtere normale storme med minimalt reparationsbehov ...”

Med udgangspunkt i en detaljeret inspektion blev anlæggets robusthed fra Linesvej i vest til Graastensvej i øst kortlagt og der blev udarbejdet forslag til forbedringer. Efterfølgende er de mest kritiske strækninger (D,F og G) renoveret. Der udestår fortsat renovering eller optimering af strækningerne A – C, E og H. Bestyrelsen har ansøgt kommunen om tilladelse til renovering af strækningerne A og B i vinteren 2020.For nærværende kan anlægget modstå en 30 års stormhændelse.184 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Generalforsamling 2023 i Kikhavn Dige- og Kystsikringslag

Der afholdes ordinær generalforsamling i Kikhavn Dige- og Kystsikringslag søndag den 6. august 2023 kl. 9.30. Generalforsamlingen afholdes på Biblioteket (Byrådssalen) Nørregade 61, 3390 Hundested med

Stormen Otto

Stormen Otto har nu lagt sig. Selv om det gik voldsomt til er der ikke registreret skader på ejendomme eller områder, der er oversvømmet omkring Kikhavn. Vores dige- og kystsikring holdt stand :-).

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page