• Arne

Helhedsplan for fremtidssikring af Kikhavn kystbeskyttelse

Opdateret: 3. dec. 2019

Digelaget ønskede efter stormen Bodil en overordnet plan for renovering og vedligeholdelse af Kikhavns kystsikringsanlæg (bølgebrydere, skråningsbeskyttelse og diger). Blandt flere konsulenthuse valgte bestyrelsen NIRAS som rådgiver, der i tæt samarbejde med bestyrelsen udviklede vores Helhedsplan.

“Lodsejernes værdi skal sikres ved at anlægget kan modstå den store storm. Dige-anlægget (inklusive bølgebrydere) skal udbygges på en økonomisk forsvarlig måde, så anlægget kan håndtere normale storme med minimalt reparationsbehov ...”

Med udgangspunkt i en detaljeret inspektion blev anlæggets robusthed fra Linesvej i vest til Graastensvej i øst kortlagt og der blev udarbejdet forslag til forbedringer. Efterfølgende er de mest kritiske strækninger (D,F og G) renoveret. Der udestår fortsat renovering eller optimering af strækningerne A – C, E og H. Bestyrelsen har ansøgt kommunen om tilladelse til renovering af strækningerne A og B i vinteren 2020.For nærværende kan anlægget modstå en 30 års stormhændelse.139 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Ændret tidspunkt for generalforsamlingen

Som følge af bibliotekets 'afspritningsretningslinier' kan vi først få adgang til Borgersalen kl. 10. Vi starter derfor generalforsamlingen kl. 10.10 og ikke som annonceret kl. 9.00. Jeg forventer a