top of page
  • Arne

Helhedsplan for fremtidssikring af Kikhavn kystbeskyttelse

Opdateret: 3. dec. 2019

Digelaget ønskede efter stormen Bodil en overordnet plan for renovering og vedligeholdelse af Kikhavns kystsikringsanlæg (bølgebrydere, skråningsbeskyttelse og diger). Blandt flere konsulenthuse valgte bestyrelsen NIRAS som rådgiver, der i tæt samarbejde med bestyrelsen udviklede vores Helhedsplan.

“Lodsejernes værdi skal sikres ved at anlægget kan modstå den store storm. Dige-anlægget (inklusive bølgebrydere) skal udbygges på en økonomisk forsvarlig måde, så anlægget kan håndtere normale storme med minimalt reparationsbehov ...”

Med udgangspunkt i en detaljeret inspektion blev anlæggets robusthed fra Linesvej i vest til Graastensvej i øst kortlagt og der blev udarbejdet forslag til forbedringer. Efterfølgende er de mest kritiske strækninger (D,F og G) renoveret. Der udestår fortsat renovering eller optimering af strækningerne A – C, E og H. Bestyrelsen har ansøgt kommunen om tilladelse til renovering af strækningerne A og B i vinteren 2020.For nærværende kan anlægget modstå en 30 års stormhændelse.165 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Der afholdes ordinær generalforsamling i Kikhavn Dige- og Kystsikringslag lørdag den 13. august 2022 kl. 9.30 med efterfølgende markering af 100 året for lagets virke kl. 12.00. Generalforsamlingen af

Der afholdes ordinær generalforsamling i Kikhavn Dige- og Kystsikringslag Lørdag den 7. august 2021 kl. 9.00 på Biblioteket (Byrådssalen) Nørregade 61, 3390 Hundested med følgende dagsorden: 1. Valg a

bottom of page